DRAŽBA SPOLUVLASTNÍCKE PODIELY NA POZEMKOCH V K. Ú. PLOŠTÍN, Липтовски Микулаш