DRAŽBA rodinný dom súp. Нет. 548 na ulici Riečna, Жилина - Bánová