DRAŽBA rodinný dom súp. Нет. 285, этаж. úz. Domaša, Obec Hronovce