DRAŽBA rodinný dom súp. Нет. 26, этаж. úz. Polom, Obec Hnúšťa