DRAŽBA rodinný dom súp. Нет. 108, k.ú. Horné Kočkovce, Пухов