DRAŽBA rodinný dom súp. Нет. 100 s príslušenstvom v obci Beckov