DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. й. Šulekovo, Район Hlohovec