DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. й. Štiavnické Bane, Банска Штьявница