DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. й. лошадиная сила, okres Жилина