DRAŽBA Rodinný dom na ulici Kúpeľná v k. й. Malé Bielice, okres Партизанске