DRAŽBA Rodinný dom Baďan s hospodárskou časťou a dielňou, к. й. Klastava