DRAŽBA PRIEMYSELNÝ AREÁL SÚP. Количество. 1407, V KAT. ÚZ. GALANTA