DRAŽBA nebytový priestor č. 12, суп. Нет. 2214 и ул. Grand City, Жилина