DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. й. Zemianska желчи, Район Комарно