DRAŽBA RODINNÝ DOM SO ŠOPOU V K. Ú. ŠULEKOVO, OKRES HLOHOVEC