Правовая среда аукционов автомобилей

5.03.2015
|
Комментариев нет
|

"Поправка к Гражданскому кодексу, в соответствии с Законом No.. 106/2014 был добавлен к Гражданскому кодексу предоставления § 53 ОРВ. 10, в соответствии с которым, где залога обеспечивает приверженность договору бытового подряда, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.

Для этих изменений следует, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložným právom je možné realizovať výlučne formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 В. от. на добровольных аукционов.

Эффективные продажи продвижение на добровольной аукционе, v prípade ak ide o vzťah medzi spotrebiteľom a dodávateľom je teda možný исключительно за счет добровольных аукциона, что позволяет более оперативно реагировать на потребности рынка, в качестве конкурентного процесса, v ktorom sú vytvorené najlepšie podmienky pre naplnenie zámeru navrhovateľa dražby, ktorým je uspokojenie jeho pohľadávky z predaja majetku dlžníka, pri zachovaní transparentnosti a rýchlosti celého procesu.

Spoločnosť LICITOR group a.s..Аукцион по, ktorá pre leasingové spoločnosti pravidelne usporadúva „kamenné dražby“ vozidiel a má dlhodobé skúsenosti s organizovaním a prípravou dobrovoľných dražieb v zmysle z. Нет. 527/2002 В. от. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.