Aukcja rodzinnym domu na ulicy w katastralnego MAIN. Podturen, Liptowski Mikulasz