AUKCJA SPOŁECZNO-OPERATION budynek w rolniczej spółdzielni BLACK