DRAŽBA RODINNÝ DOM V OBCI NOVOŤ - V ČASTI CHUDOV VRCH, powiat Namiestów