Dom Aukcyjny FAMILY, UL. Chlmec, OBEC Zemplínska Nová Ves, Trebišov