DRAŽBA rodinný dom súp. Nie. 285, piętro. úz. Domaša, Obec Hronovce