DRAŽBA rodinný dom súp. Nie. 26, piętro. úz. Polom, Obec Hnúšťa