DRAŽBA rodinný dom súp. Nie. 108, k.ú. Horné Kočkovce, Púchov