DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. th. Šulekovo, Powiat Hlohovec