Dom Aukcyjny na Railroad Street w miejscowości Zemianska OLCA, Powiat Komarno