DRAŽBA Rodinný dom na ulici Obrancov mieru v k. th. Fiľakovo, Powiat Liberec