DRAŽBA Rodinný dom na Roľníckej ulici v k. th. Sokolce-Lak, Powiat Komarno