DRAŽBA Rodinný dom na Hlavnej ulici v k. th. Drahňov, Powiat Michigan