DRAŽBA Rodinný dom na ulici Kúpeľná v k. th. Malé Bielice, Okres Partizánske