DRAŽBA Rodinný dom Baďan s hospodárskou časťou a dielňou, k. th. Klastava