Planowany dom szeregowy na ulicy M. A. Bazovskiego Teplička nad Wagiem