AUKCJA Pradiareň (zakłady produkcyjne) S. Nie.. 419, fabryka STREET, K. Ú. Opatová, Liberty County