AUKCJA HALL łukowe w marginalnej części Dolnego Badin, Krupina