AUKCJA Grunt na budowie w. th. Hviezdoslavov, Powiat Dunaj środa