aukcja bank budynek restauracja część, STREET P. Rádayho, Lucenec