AUKCJA 4 Pokojowe mieszkanie No.. 8, KYSUCKÝ LIESKOVEC „OBYTNÝ SÚBOR LIESKY“