AUKCJA 4 pokojowe mieszkanie No.. 8, Kysucký Lieskovec „obytný súbor LIESKY“