AUKCJA 4 Pokojowe mieszkanie No.. 14, KYSUCKÝ LIESKOVEC „OBYTNÝ SÚBOR LIESKY“