AUKCJA 3x niedokończonym domu z ziemi, k. th. Záborské, Prešov