AUKCJA 2-pokojowe. BYT Č. 11 NA UL. J. Kollár w Žiar nad Hronom