DRAŽBA rodinný dom súp. Nie. 56 i ul. Potočná, wioska Nededza