Aukcja dwa No.. 37, i ul. B. Němcovej w Velky Krtis