AUKCJA Mieszkanie nr. 7-B NA ULICI SVÄTEJ ALŽBETY V DUNAJSKEJ STREDE