AUKCJA 2-izbový BYT w Rimavskom brzozy, Rimavská sobota