DRAŽBA rodinný dom súp. Nie. 85 k. th. Kubrica, Powiat Trenczynie