AUKCJA dom rodzinny z dodatkowym budynku i część gospodarcza VK. th. Habura, powiat Medzilaborce