Dom Aukcyjny z letniej kuchni na ulicy pocztowego K. Ú. LOK, OKRES LEVICE