Dom Aukcyjny z akcesoriami w K. Ú. Końskiej, OKRES ŽILINA