DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. th. Zemianska żółciowych, Powiat Komarno