Rodzina z domu aukcyjnego w letniej kuchni. th. Bytcica, Okres Žilina