AUKCJA - Wielofunkcyjny budynek INWESTYCJE SZANSA Liberator na ulicy w Turany, Okres Martin